Zbogom, Leonora
  • od 12. junija
  • 1h 30m
107 mater
  • od 13. junija
  • 1h 33m
Ljubezen, nemške marke in smrt
  • od 15. junija
  • 1h 38m
Sveti pajek
  • od 21. junija
  • 1h 58m